РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ОСВІТИ

Із 793 учнів, які навчалися в школі, підлягали оцінюванню – 703 учні, 90 учнів 1-х класів не підлягали атестації. На високому рівні закінчили навчання – 82 учня (11,7%), на достатньому – 405 учнів (57,6%), на середньому – 216 учнів (30,7%), на початковому рівні –учнів немає (%).

Порівняльна таблиця навчальних досягнень учнів школи ( у % )

Рівні навчальних досягнень 2017/2018 2018/2019 Зміни показників
Всього дітей, які підлягали оцінюванню 684 703
Високий рівень 11,4% (78) 11,7%(82) 0,3%↑
Достатній рівень 58,2%(398) 57,6%(405) 0,6%↓
Середній рівень 30,4%(208) 30,7%(216) 0,3% ↑
Початковий рівень 0% 0%
Якість засв.знань 69,6%(476) 69,3%(487) 0,3%↓

Моніторинг навчальних досягнень учнів

по класам за 2018-2019 навчального року

Клас Кількість учнів н/а Початковий Середній Достатній Високий Якість засвоєння знань
2-а 27 0 0 2 7,41 21 77,78 4 14,81 25 92,59
2-б 29 0 0 4 13,79 17 58,62 8 27,59 25 86,21
2-в 27 0 0 9 33,33 11 40,74 7 25,93 18 66,67
3-а 30 0 0 1 3,33 26 86,67 3 10,00 29 96,67
3-б 31 0 0 4 12,90 23 74,19 4 12,90 27 87,10
3-в 29 0 0 6 20,69 21 72,41 2 6,90 23 79,31
4-а 30 0 0 5 16,67 19 63,33 6 20,00 25 83,33
4-б 30 0 0 3 10,00 23 76,67 4 13,33 27 90,00
4-в 26 0 0 9 34,62 17 65,38 0 0,00 17 65,38
3-4 класи 259 0 0 43 16,60 178 68,73 38 14,67 216 83,40
5-а 25 0 0 7 28,00 16 64,00 2 8,00 18 72,00
5-б 27 0 0 4 14,81 19 70,37 4 14,81 23 85,19
5-в 30 0 0 12 40,00 16 53,33 2 6,67 18 60,00
6-а 28 0 0 2 7,14 22 78,57 4 14,29 26 92,86
6-б 30 0 0 19 63,33 8 26,67 3 10,00 11 36,67
6-в 25 0 0 15 60,00 7 28,00 3 12,00 10 40,00
5-6 класи 165 0 0 59 35,76 88 53,33 18 10,91 106 64,24
7-а 30 0 0 8 26,67 19 63,33 3 10,00 22 73,33
7-б 30 0 0 13 43,33 12 40,00 5 16,67 17 56,67
7-в 28 0 0 12 42,86 14 50,00 2 7,14 16 57,14
8-а 27 0 0 14 51,85 10 37,04 3 11,11 13 48,15
8-б 27 0 0 17 62,96 9 33,33 1 3,70 10 37,04
8-в 23 0 0 17 73,91 3 13,04 3 13,04 6 26,09
7-8 класи 165 0 0 0 81 50,26 67 39,46 17 10,28 84 53,24
9-а 29 0 0 8 27,59 19 65,52 2 6,90 21 72,41
9-б 28 0 0 10 35,71 16 57,14 2 7,14 18 64,29
9 класи 57 0 0 18 31,58 35 61,40 4 7,02 39 68,42
10 28 0 0 3 10,71 21 75,00 4 14,29 25 89,29
11 29 0 0 12 41,38 16 55,17 1 3,45 17 58,62
11 класи 57 0 0 15 26,32 37 64,91 5 8,77 42 73,68
По школі 703 0 0 216 30,73 405 57,61 82 11,66 487 69,27

Дані свідчать про те, що якість засвоєння змісту базових предметів складає 69,3% (69,6%) від загальної кількості учнів, які підлягали оцінюванню. Якість засвоєння змісту базових предметів порівняно з минулим навчальним роком зменшилася на 0,3%. На 0,3% збільшилася кількість учнів, які навчаються на високому рівні. Також є одинадцять учнів, які мають по 1-2 оцінки достатнього рівня. Цим учням потрібно приділяти більше уваги, давати їм індивідуальні завдання, залучати до участі в олімпіадах, предметних конкурсах тощо.

57 учнів отримали базову загальну середню освіту. З них 4 учні одержали свідоцтва з відзнакою (Акіменко Анастасія, Іванова Анастасія,Київський Владислав та Сосницький Андрій ).

29 учнів 11-го класу отримали повну загальну середню освіту. 28 учнів отримали свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти звичайного зразка, Рудой Валерій отримав свідоцтво з відзнакою та срібну медаль за досягнення в навчані.

Похвальними листами нагороджено 77 учнів, у минулому році – 70 учнів

2018/2019 2017/2018
Медалі: золоті срібні 0 1 0,1%
1 0,1%
Свідоцтва з відзнакою 4 0,6% 3 0,4%
Похвальні листи (2-8, 10 класи) 77 11% 70 9,0%

Найкращі навчальні досягнення у школі І ступені мають учні 3-А класу, які працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України» (вчитель Мірошко О.І.), якість засвоєння змісту предметів учнями цього класу складає 96,7%.

Високі навчальні досягнення мають учні 2-А класу (вчитель Сергієнко І.Є.) – 92,6%, 90,0% учнів 4-Б класу (вчитель Пабат Т.В.) –показали достатній та високий рівень знань.

Вище середнього показника якості засвоєння змісту предметів мають учні 3-Б класу (вчитель Іванова С.В.) – 87,1%, 2-Б класу (вчитель Єременко М.А.) – 86,2%,

В усіх іншіх класах якість засвоєння знань нижче за середній показник (по молодшій школ – 83,4%і):

4-А клас (вчитель Суркова Л.В.) – 83,3%, 3-В клас (вчитель Шевченко М.В.) – 79,3%, 2-В клас (вчитель Кондратенко А.В.) –66,7 %., 4-В клас (вчитель Копаниця О.А.) – 65,4%.

Дані результати свідчать про те, що вчителі моллодших класів працюють наполегливо, здійснюючи індивідуальний та диференційований підхід у навчанні. Вчителі цих класів систематично роблять аналіз навчальних досягнень учнів, своєчасно коригуючи прогалини їхніх знаннях.

В кожній паралелі 2-4 класів є клас із високим показником рівня навчальних досягнень та клас, де рівень навчальних досягнень учнів нижче середнього показника. Це можна пояснити тим, що добір учнів за своїми навчальними здібностями неоднаковий.

У середній та старшій школі навчається 444 учнів, які підлягають оцінюванню. Всі учні атестовані. Учнів початкового рівня немає. На середньому рівні навчальні досягнення у 173 учнів /38,9 % (минулий рік 39,5%), на достатньому рівні – 227 учень /51,1 % (минулий рік 52,0 %), на високому – 44 учнів /9,9% (минулий рік 8,5%).

Успішність складає 100%, якість засвоєння змісту предметів –61,3% що на 0,8% більше порівняно з минулим роком (60,5 %). Зменшилася на 0,9 % кількість учнів, які навчаються на достатньому рівні, зменшилася на 0,6% кількість учнів середнього рівня. Кількість учнів, які навчаються на високому рівні збільшилася на 1,4%.

Найкращі навчальні досягнення мають учні 10 класу /якість засвоєння знань – 89,3%, 5-Б класу /якість засвоєння знань – 85,2%/; 7-А класу / якість засвоєння знань – 73,3%.

Вище за середній показник по старшій школі навчаються учні: 9-А класу/якість засвоєння знань – 72,4%, 5-А класу /якість засвоєння знань – 72,0%, 6-А класу/якість засвоєння знань – 67,9% та 9-Б класу/якість засвоєння знань – 64,3%. Ці показники вищі за середній показник постаршій школі 63,8( у минулому році 59,95%) та вищі за показник по всій школі який складає – 68,3% у минулому році 69,4%

Найгірші результати показали: 8-В клас/якість засвоєння знань – 26,1% (у минулому році 33,3%), 6-Б клас/якість засвоєння знань – 36,7% як і у минулому році , 8-Б клас/якість засвоєння знань – 37,0% (у минулому році 58,3%), 6-В клас – якість засвоєння знань – 40,0% (минулий рік 52%), 8-А клас/якість засвоєння знань – 48,2 % (минулий рік 50,0%), 7-Б клас/якість засвоєння знань – 56,7% (минулий рік 67,7%), 7-В клас /якість засвоєння знань – 57,1%(минулий рік 56,7%), 11 клас/якість засвоєння знань – 58,6% (минулий рік – 51,7%) та 5-В клас/ якість засвоєння знань – 60,0% (минулий рік )

Вчителі працювали над проблемою збільшення кількості учнів достатнього рівня навченості, але з учнями високого рівня робота була недостатньою.

Нище середнього показника якості засвоєння змісту предметів мають учні

5-В клас – 60,0% (класний керівник Романцова Н.І.)

11 клас – 58,6% (кл. керівник Світличний О.І.),

7-В клас – 57,1% (кл. керівник Труш М.М.)

7-Б клас – 56,7% (кл.керівник Вахтіна Т.В.)

8-А клас – 48,2 % (кл.керівник Григорян Н.Є.),

6-В клас – 40,0% (кл. керівник Константінова Н.П.),

8-Б клас – 37,0% (кл.керівник Рюмшина А.О.),

6-Б клас – 36,7% (кл.керівник Кучерук І.Є.),

8-В клас – 26,1% (кл.керівник Рибалка І.Г.)

Згідно нормативних документів щодо закінчення 2018/2019 навчального року у випускних 4-х, 9-х та 11-х класах була проведена державна підсумкова атестація:

у 4-х класах з української мови, математики;

у 9-х класах з української мови, англійської мови, математики;

у 11-х класах з української мови (ЗНО), історії України або математики (ЗНО) та третього предмету за вибором учнів (у формі ЗНО)

Моніторинг

успішності учнів 4-х класів у 2018/2019 н.р. за результатами ДПА

Навчальний предмет Кількість учнів 4 класів Складали ДПА Рівень навчальних досягнень учнів
початковий 1-3 бали середній 4-6 балів достатній 7-9 балів високий 10-12 балів
1 Українська мова 86 86 0 4(4,7%) 51(59,3%) 31(36,0%)
2 Математика 86 86 0 4(4,7%) 30(34,8%) 52(60,5%)

Результати державної підсумкової атестації з української мови

Клас Кількість учнів 4-х класів за списками класних журналів Кількість учнів, які були відсутні на ДПА: Рівень навчальних досягнень учнів за результатами ДПА Середній бал з предмету за результатами ДПА ПІБ вчителя Кваліфікаційна категорія вчителя
за станом здоров'я з інших поважних причин початковий середній достатній високий
4-А л 0 0 0 0 14 16 9,6 Суркова Людмила Василівна Вища
4-Б 30 0 0 0 0 20 10 8,9 Пабат Тетяна Вікторівна Вища
4-В 26 0 0 0 4 17 5 8,2 Копаниця Олена Анатоліївна Вища
Усього: 86 0 0 0 4 51 31 8,9

Результати державної підсумкової атестації з математика

Клас Кількість учнів 4-х класів за списками класних журналів Кількість учнів, які були відсутні на ДПА: Рівень навчальних досягнень учнів за результатами ДПА Середній бал з предмету за результатами ДПА ПІБ вчителя Кваліфікаційна категорія вчителя
за станом здоров'я з інших поважних причин початковий середній достатній високий
4-А 30 0 0 0 2 9 19 9,8 Суркова Людмила Василівна Вища
4-Б 30 0 0 0 2 10 18 9,9 Пабат Тетяна Вікторівна Вища
4-В 26 0 0 0 0 11 15 9,4 Копаниця Олена Анатоліївна Вища
Усього: 86 0 0 0 4 30 52 9,7

У 9 класах навчалося 57 учнів, державну підсумкову атестацію здавали всі учні. Звільнених не було.

Результати державної підсумкової атестації в 9 класах наступні:

Навчальний предмет Кількість учнів 9-х класів Всього звільнено учнів 9-х класів Кількість учнів 9-х класів, які складали ДПА Рівень навчальних досягнень учнів (кількісні показники з урахуванням учнів, яким зараховано результати олімпіад, МАН)
початковий середній достатній високий
Українська мова 57 0 57 0 8 23 26
Математика 57 0 57 0 16 23 18
Іноземна мова (англійська) 57 0 57 0 1 26 30

З української мови (диктант) – на початковому рівні – немає, на середньому рівні - 8 учнів 14,0 % (минулого року 18,2 %), на достатньому рівні – 23 учні 40,4 % (минулого року 61,8%), на високому 26 –45,6 % (минулого року 20,0%). Якість засвоєння змісту предмета складає 86,0 %, шо на 4,2% краще ніж у минулому році (81,8%).

З математики – 18 учнів склали ДПА на високому рівні – 31,6 % (минулого року 20,0%), 23 учні – на достатньому рівні – 40,4 % (минулого року 47,3 %), 16 учнів – на середньому рівні – 28,1% (32,7%), на початковому рівні немає. Якість засвоєння змісту предмета – 71,9%, що на 8,1% нище ніж у минулому році (80,0%).

З англійської мови: 30 учнів на високому рівні – 52,6% (минулого року 43,6%), 26 учнів – на достатньому –45,6% (минулого року 50,9%), на середньому 1 учень –1,8% (минулого року 5,5%), на початковому рівні -немає. Якість засвоєння змісту предмета –98,2% (у минулому році 94,5%), що на 3,7% вище ніж у минулому році.

У 2019 році 29 випускників 11-го класу здавали ДПА з української мови(ЗНО), історії України або математики (ЗНО) та третього предмету за вибором (ЗНО). ДПА здавали всі учні. Звільнених не було.

Порівнюючи результати державної підсумкової атестації 11-х класів (у формі ЗНО) з річними оцінками з предметів бачимо наступне:

№ з/п Предмет Загальна кількість учнів 11 (12)-х класів Кількість учнів 11-х класів, які складали ДПА Рівень навчальних досягнеь учнів (кількісні показники) ДПА (ЗНО)/Річні з предмету
початковий середній достатній високий
1 Українська мова 29 29 1 5 17 6
2 Математика 29 21 2 4 10 5
Історія України 29 13 0 0 9 4
3 Іноземна мова (англійська) 29 16 0 4 11 1
4 Біологія 29 6 1 1 2 2
5 Географія 29 1 0 0 1 0
6 Фізика 29 1 0 0 1 0

Якість засвоєння змісту предмета за результатами ДПА(ЗНО) та річні оцінки з предметів складають:

Предмет ДПА (ЗНО) РІЧНІ
Українська мова 79,3% (минулий рік 73,3%) 86,2%
Математика 71,4% (минулий рік 52,3%) 76,2%
Історія України 100% (минулий рік 75,0%) 100%
Іноземна мова (англійська) 75,0% (як і у минулому році) 100%
Біологія 66,7% (минулий рік 50,0%) 100%
Географія 100% (минулий рік 0,0%) 100%
Фізика 100% (минулий рік 50,0%) 100%
Кiлькiсть переглядiв: 384

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.