НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЕКТ «ІНТЕЛЕКТ УКРАЇНИ»

Науковий керівник Проекту

• Гавриш І. В., доктор педагогічних наук, професор кафедри теорії і методики професійної освіти Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.

Наукові консультанти Проекту –

• Бех І. Д., доктор психологічних наук, дійсний член АПН України, директор Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук;

• Кириленко С. В., кандидат педагогічних наук, начальник відділу педагогічних інновацій та виховної роботи Інституту інноваційних технологій і змісту освіти;

• Древаль Г.Ф., завідувачка сектору початкової освіти відділу науково-методичного забезпечення змісту дошкільної та початкової освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти.

Координатор Проекту–

• Кондратюк І.Д., методист вищої категорії відділу педагогічних інновацій та виховної роботи Інституту інноваційних технологій і змісту освіти.

Загальновизнано, що обдарована молодь – це майбутня еліта будь-якої країни в усіх сферах суспільного життя, найважливіший фактор її соціально-економічного та духовного піднесення, забезпечення конкурентоспроможності на світовій арені. Тому сьогодні в Україні спостерігається значне посилення уваги до проблеми виховання інтелектуальної еліти нації.

Метою всеукраїнського науково-педагогічного проекту «Інтелект України» є упровадження в національний освітній простір системи пошуку, навчання та виховання здібних і обдарованих дітей і учнівської молоді.

Концептуальна мета і завдання Проекту

Концептуальною метою науково-педагогічного проекту «Інтелект України» в школі є створення передумов для формування соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, підготовленої до професійного самовизначення та здатної до самоактуалізації в професійній, соціальній й особистісній сферах.

Завдання Проекту:

становлення в учнів цілісного наукового світогляду, загальнонаукової, навчальної, загальнокультурної, технологічної, комунікативної і соціальної компетентностей, оволодіння засобами навчально-пізнавальної і практичної діяльності;

виховання учня як громадянина України, національно свідомої, вільної, демократичної, життєво і соціально компетентної особистості, здатної здійснювати самостійний вибір, приймати відповідальні рішення в різноманітних життєвих ситуаціях;

розвиток академічної обдарованості учнів в органічній єдності та взаємозв’язку всіх її компонентів на основі виявлення задатків і здібностей учнів, формування ціннісних орієнтацій, задоволення інтересів і потреб;

збереження і зміцнення морального, фізичного і психічного здоров'я учнів.

Вихідні положення Проекту ґрунтуються на основних засадах Конституції України, Національної доктрини розвитку освіти, законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Державного стандарту базової і повної середньої освіти» та інших нормативно-правових документів, що регламентують освітню діяльність в Україні.

Основні шляхи реалізації Проекту Проектний клас створюється в загальноосвітньому навчальному закладі незалежно від його типу і форми власності з метою навчання та виховання академічно здібних і обдарованих учнів упродовж І-ХІ класів.

Проектний клас працює за авторськими навчально-методичними комплектами (навчальна програма, методичні рекомендації для вчителя, посібники, зошити на друкованій основі, педагогічні програмні засоби тощо), що реалізують навчально-виховні завдання науково-педагогічного проекту «Інтелект України» відповідно до вікових можливостей академічно здібних і обдарованих дітей та учнівської молоді, мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та видаються за позабюджетні кошти.

До загальношкільних предметів в цьому проекті введені нові: «Навчаємося разом», основною метою якого є формування в учнів ключової компетентності «Умій вчитися», яка передбачає розв’язання таких завдань, як формування широкої соціальної й процесуальної мотивації навчально-пізнавальної діяльності; прагнення й здатності до освіти упродовж життя; здатності до інтелектуальної рефлексії; розвиток пізнавальних процесів — сприйняття, пам’яті, мислення, уяви та уваги; мовленнєвий розвиток молодших школярів; розвиток якостей особистості школяра — цілеспрямованості, працелюбності, організованості, охайності, наполегливості, волі тощо та предмет «Еврика», основною метою якого є формування в учнів інтелектуальної креативності мислення; формування в учнів прийомів евристичної діяльності.

Моніторингові дослідження сформованості навичок читання вголос в учнів проектних класів

/Files/images/диаграма.jpg

Середній показник темпу читання у 1 класі – 48.9 слова за хвилину.

Середній показник темпу читання у 2 класі – 77 слова за хвилину.

Середній показник темпу читання у 3 класі – 97,8 слова за хвилину.

Середній показник темпу читання у 4 класі – 104,3 слова за хвилину.

1-А клас вище 30 слів – 29 учнів (43-90 слів) 20-30 слів – 1 учнів 2-А клас вище 60 слів – 23 учнів 50-60 слів – 8 унів 3-А класс вище 80 слів – 27 учнів, 75-80 слів – 3 учнів, 4-А клас вище 95 слів – 15 учнів, 90-95 слів – 10 учні,

Результати навчальних досягнень учнів з читання, української мови та математики показали, що у дітей сформовано логічне, алгоритмічне мислення, точне математичне мислення. Діти вчаться не тільки спостерігати й порівнювати, вміють виділяти риси схожості і відмінності у порівнювальних об’єктах, виконувати такі розумові операції як аналіз, синтез, узагальнення, конкретизація.

Кiлькiсть переглядiв: 934

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.