Пропонуємо переглянути:

Яскраві події шкільного життя

Звіти про роботу учнівського самоврядування

Проект"Пам'ять серця"

Вісник учнівського самоврядування

Календар знаменних дат

Корисна інформація


Статут

дитячої громадської організації

"ЄДНАННЯ"

загальноосвітнього навчального закладу № 142

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. "ЄДНАННЯ"– є громадським об'єднанням учнівської молоді, яка навчається у загальноосвітньому закладі № 142, а також всіх бажаючих від 6 до 18 років.

1.2. Діяльність "ЄДНАННЯ" спрямована на задоволення інтересів члені організації, розвиток їх творчих здібностей, реалізацію та захист своїх прав і свобод.

1.3. Місцезнаходження дитячої організації "ЄДНАННЯ": м. Харків, вул. Блюхера, 20-В.

1.4. "ЄДНАННЯ" здійснює свою діяльність відповідно до Законодавчих актів, що регулюють діяльність дитячих та молодіжних організацій :Загальної декларації прав людини, Міжнародного пакту про громадські та політичні права, Конвенції про права дитини, Конституції України, Закону України " Про об'єднання громадян", Декларації про загальні засади державної молодіжної політики в Україні, Закону України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні",Закону " Про дії Кабінету міністрів України щодо реалізації державної молодіжної політики", Закону України " Про молодіжні та дитячі громадські організації".

1.5. "ЄДНАННЯ" співпрацює з педагогами та батьками, громадськими об'єднаннями.

1.6. Організація вільна у виборі напрямів своєї діяльності.

1. МЕТА, ПРИНЦИПИ ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Мета: формування активної громадської позиції, почуття власної гідності,готовності відповідати за свої дії,рішення; виховання свідомого громадянина, готового в майбутньому взяти участь у вирішенні важливих завдань; соціалізація членів, навчання їх науці управління через участь у самоврядуванні організації.

2.2.Принципи:- повага до особистої думки і гідності кожного члена;- колективність у роботі та її органів у поєднанні з особистою відповідальністю кожного члена за виконання своїх обов’язків та доручень;- виборність усіх керівних органів знизу доверху;- свобода дискусії в поєднанні з дисципліною і підпорядкованістю меншості більшості;- виховання підростаючого покоління в дусі цінностей демократичного, відкритого, гуманного суспільства.

2.3.Напрями діяльності:
- організація дозвілля членів та учнів школи;
- краєзнавчий;
- волонтерський;
- трудовий;
- патріотичне виховання.

3.КЕРІВНІ ОРГАНИ

3.1. Найвищим керівним органом є Загальні збори, які скликаються 1 раз на рік.

3.2. Позачергові Загальні збори скликаються за вимогою не менш 2/3 членів керівного Активу.

3.3. Загальні збори вважаються чинними, якщо в їх роботі брали участь не менш 2/3 членів організації. Рішення Загальних зборів є дійсним, якщо за нього проголосувала більшість членів.

3.4. На Загальних зборах: - приймається Статут, вносять зміни та доповнення до нього;- обирається керівний Актив, Голова організації, два його заступника, секретар із числа членів керівного складу строком на 1 рік;- заслуховує та затверджує та звіти;- затверджує символіку та атрибутику;- вирішує інші важливі питання, пов’язані з діяльністю організації.

3.5. В період між Загальними зборами членів керівництво діяльністю організацією здійснюється Активом.

4.КЕРІВНИЙ АКТИВ

4.1. Вищим керівним органом організації на період між Загальними зборами є керівний Актив.Основною формою роботи Активу є засідання, які проводяться 1 раз на місяць. Позачергові засідання скликаються Головою Активу веде Голова. Рішення керівного активу приймаються більшістю голосів за умови, якщо на засіданні присутні 2/3 його членів.Керівний Актив: - визначає основні напрями діяльності організації;- висуває пропозиції для затвердження на Загальних зборах членів організації;- вирішує питання зовнішньої та внутрішньо діяльності організації;- розробляє програми – проекти, упроваджує їх в життя;- розробляє символіку та атрибутику організації із подальшим затвердженням цього рішення на загальних зборах членів організації;- висуває пропозиції щодо посад голови та двох його заступників для затвердження на загальних зборах.

5. ГОЛОВА КЕРІВНОГО АКТИВУ:

- веде засідання Загальних зборів керівного Активу;
- здійснює оперативне керівництво роботою організацією;
- затверджує внутрішні документи організації за рішенням більшості членів керівного активу;
- видає розпорядження у межах своєї компетенції;
- виконує інші функції, покладені на нього рішенням більшості керівного Активу;
- у разі необхідності приймає рішення про позачергове скликання Активу.

6. ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ

6.1. Членами "ЄДНАННЯ" можуть бути учні школи № 142, вчителі, батьки, мешканці району не залежно від віку. Членство мое бути індивідуальним та колективним.

6.2. Члени мають право: - обирати та бути обраними до керівного Активу організації;- брати участь у всіх заходах, які проводить організація;- мати будь-яку інформацію про її діяльність;- захищати свою позицію при вирішенні будь-якого питання;- вносити пропозиції до керівного Активу з питань, пов’язаних з діяльністю організації

.6.3. Обов’язки членів:

- дотримуватися Статуту;
- брати участь у роботі організації;
- виконувати рішення керівного Активу.

6.4. Вихід із організації здійснюється на підставі заяви – для індивідуальних членів та рішенням Керівного Активу – для колективів.

7. КОНСУЛЬТАНТИПедагог - організатор, заступник-директора з виховної роботи, вчитель фізичного виховання, лікар, вчитель історії, військовий керівник, вчитель виробничого навчання.

8.ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ Припинення діяльності організації може бути здійснено шляхом реорганізації або її ліквідації.

Реорганізація проводиться згідно рішення Загальних зборів.

Лідер учнівського самоврядування - учениця 11 класу Курасова Анастасія

Кiлькiсть переглядiв: 396

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.